W dobie powszechnego wykorzystywania trwałych, spójnych elementów konstrukcyjnych większą skutecznością odznaczają się rozbiórki mechaniczne oraz działania z użyciem metod fizyko-chemiczne. Choć część prac, gdy wymaga tego specyfika obiektu bywa jeszcze wykonywane ręcznie, użycie ciężkiego sprzętu w celu cięcia, kruszenia, burzenia i wysadzania jest w większości przypadków nieodzowne.

Dostosowujemy metody pracy do rzeczywistych możliwości

Nasza firma oferuje metody rozbiórkowe i wykonanie prac wyburzeniowych dowolnych obiektów budowlanych, dostosowywanych do możliwości przestrzennych, technicznych oraz rzeczywistych potrzeb klienta. Oczyszczamy działki z potencjałem ze starych zabudowań, zwiększając ich wartość użytkową. Dokonując rozbiórki przygotowujemy odzyskane elementy konstrukcyjne do ponownego wykorzystania. Prace wyburzeniowe prowadzące do całkowitej dekonstrukcji budynku lub zabudowań wykonujemy ręcznie, mechanicznie lub metodą mieszaną. Dysponujemy specjalistycznym parkiem maszynowym z ciężkim sprzętem spalinowym, a także urządzeniami pneumatycznymi i hydraulicznymi, umożliwiającymi wstępne zagospodarowanie terenu pod nowe inwestycje.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem

Podczas wykonywania prac przestrzegamy restrykcyjnych norm bezpieczeństwa i założeń ekologicznych. Dokonujemy wstępnej oceny stanu technicznego budynków wymagających dekonstrukcji, w celu określenia najbardziej efektywnej, ekonomicznej, przede wszystkim jednak niezawodnej metody. Realizujemy zlecenia rozbiórki i wyburzeń obiektów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyna i okolic, wykonując również pozostałe związane z inwestycją prace ziemne,w tym kopanie stawów i studni.

Przygotowanie terenu pod nowe inwestycje

W ramach realizacji zapewniamy utylizację i optymalne zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych. Oferujemy wywóz nadmiaru ziemi, gruzu betonowego i ceglanego oraz przygotowanie wybranych materiałów do recyclingu. Po uprzątnięciu terenu po wyburzeniu, przygotowujemy go do prowadzenia dalszych działań inwestycyjnych.

Po uzgodnieniu z klientem zakresu robót, wykonujemy m.in. demontaże obiektów budowlanych, wyburzenia i rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych, prace porządkowe na terenach zniszczonych przez pożary i zalania, zadania związane z utylizacją odpadów. Prowadzimy też prace ziemne w celu ponownego zagospodarowania terenu. Inwestorów zainteresowanych współpracą zapraszamy do telefonicznego (Tel: 514863650) lub osobistego omówienia szczegółów.